Ženský reprodukčný systém - Myom

Ženský reprodukčný systém

Téma, ktorá sa týka všetkých žien a je neodmysliteľnou súčasťou života, je pre mnohé záhadou. Viete, z čoho sa vlastne skladáte? A viete ako to všetko funguje? 🙂

Ženské telo je zaujímavý a zložitý systém, ktorý si zaslúži vašu pozornosť. Mali by ste ho poznať a vedieť, kde sa čo nachádza, a čo je ešte dôležitejšie, ako čo funguje a prečo je tomu tak. Z toho vyplývajú určité zákonitosti, ako by sme sa mali o seba a o svoj reprodukčný systém starať, aby nám slúžil čo najdlhšie.

Základným predpokladom na pochopenie menštruačného cyklu je porozumenie funkcií ženských pohlavných orgánov. Ženský reprodukčný systém začína fungovať v puberte medzi 8. a 13. rokom života ženy, kedy sa vďaka činnosti hormónov spúšťa menštruačný a ovariálny cyklus. Svoju činnosť končí v období menopauzy (posledná menštruácia ženy).

 

Fungovanie hormónov v ženskom tele

Fungovanie hormónov v ženskom tele

 

Ovariálny cyklus nazývame cyklické zmeny prebiehajúce vo vaječníkoch ženy v závislosti na hladine pohlavných hormónov. Je úzko spojený s menštruačným cyklom, ktorý predstavuje cyklické zmeny sliznice maternice. Priebeh ovariálneho aj menštruačného cyklu ovplyvňujú hormóny. Dĺžka menštruačného cyklu je zhruba 21 – 35 dní. Ovariálny, ako aj menštruačný cyklus sa skladá z troch fáz: folikulárnej, ovulačnej a luteálnej.

Folikulárna fáza

Táto fáza trvá do ovulácie čo je 14. deň cyklu pri 28 dňovom cykle. Ak máte cyklus dlhší alebo kratší práve folikulárna fáza je buď kratšia alebo dlhšia a netrvá 14 ale napríklad 12 alebo 18 dní.

Ovariálny cyklus: Počas prvej fázy pod vplyvom najmä FSH (folikulostimulačný hormón) dochádza k rastu náhodne vybraného folikulu – vzniká Graafov foliku a v ňom oplodnenia schopné vajíčko. Zároveň sa zvyšuje produkcia estrogénov vo vaječníkoch, keďže ho produkuje dorastajúci Graafov folikul. Ku koncu tejto fázy sa k FSH pridáva aj LH (luteinizačný hormón) a napomáha tak k dozretiu folikulu a predovšetkým ovulácii.

Menštruačný cyklus:  Začína menštruačným krvácaním, počas ktorého sa odlučujú bunky sliznice maternice a spolu s určitým množstvom krvi opúšťajú organizmus ženy. Približne v 5. deň menštruácie sa začína zvyšovať hladina estrogénu a pomaly dochádza  k obnove sliznice maternice, rastu slizničného epitelu a k vývoju žliazok maternice.

Ovulačná fáza

Ovariálny cyklus: Ovulácia nastáva vo vaječníku obvykle 14. deň cyklu. Stúpajúca hladina estrogénu z vaječníkov zabezpečí prudké uvoľňovanie FSH a LH* z podmozgovej žľazy – hypofýzy. Prudký vzrast LH uvoľní vajíčko z dozretého folikulu do  brušnej dutiny a zachytí ho vajíčkovod, ktorým ďalej putuje smerom k maternici. Počas cesty vajíčkovodom dochádza k oplodneniu spermiami.

Menštruačný cyklus: Maternica ženy je vplyvom hormónov plne pripravená pre prijatie oplodneného vajíčka. Vplyvom hormónu progesterónu je jej výstelka –  sliznica maternice bohato presýtená živinami a pripravená na oplodnené vajíčko.

Luteálna fáza

Ovariálny cyklus: Zvyškové tkanivo folikulu, z ktorého sa vajíčko uvoľnilo, sa sťahuje a mení na tzv. žlté teliesko, ktoré produkuje veľké množstvo hormónu progesterónu a menšie množstvo estrogénu. Pokiaľ však nedôjde k oplodneniu vajíčka, žlté teliesko zanikne. Produkcia progesterónu tým rapídne klesne.

Menštruačný cyklus: Vysoká hladina progesterónu spôsobuje zmenu – transformáciu výstelky maternice tak, aby vytvárala vhodné podmienky pre uhniezdenie oplodneného vajíčka. Ak by k oplodneniu došlo, výstelka je pripravená k dostatočnej výžive vajíčka. Ak vajíčko nie je oplodnené, zanikne.  Následne zaniká žlté teliesko a klesá aj produkcia progesterónu. To vedie ku kontrakcii tepien výstelky maternice, ktorá tak prestane byť zásobená krvou . Sliznica maternice začne odumierať a následne sa odlupovať, čím sa dostaví menštruačné krvácanie. Prvým dňom menštruačného krvácania začína nový cyklus dozrievania ďalšieho vajíčka.

Priebeh menštruačného cyklu

Priebeh menštruačného cyklu a hormóny

* FSH – folikulostimulačný hormón a LH – luteinizačný hormón

 

Tieto cyklické zmeny v ženskom reprodukčnom systéme začínajú nástupom puberty a končia menopauzou. U veľmi mladých dievčat, zo začiatku, síce prebehne menštruačný cyklus v maternici,  no na úrovni vaječníkov k ovulácii nedôjde.

Podobný jav pozorujeme aj u žien po 40-ke a najmä po 45. roku života, kedy už hladina hormónov nestúpa pri každom cykle až tak prudko, a nedochádza tak k ovulácii. V dôsledku toho môžu cykly prichádzať nepravidelne a niektoré menštruačné krvácania môžu byť silnejšie. Gynekológ vie na základe vyšetrenia určiť, či ide o silnú menštruáciu v dôsledku hormonálnych zmien alebo je príčinou myóm maternice alebo iné závažné ochorenie. Preto je dôležité si menštruáciu sledovať, porovnávať s normou a v prípade pozorovania odchýlok od normálu, vyhľadať gynekológa. Menštruácia je indikátorom zdravia ženy.