Spávne rozhodnutie pred liečbou je aj na vás! - Myom

Spávne rozhodnutie pred liečbou je aj na vás!

Keď vám diagnostikujú maternicové myómy, začne vám hlavou víriť jediná myšlienka. Čo teraz s tým? Ako sa to dá liečiť? Je to veľmi chúlostivá otázka a odpoveď na ňu je ešte zložitejšia. Každá z liečebných metód má svoje výhody, ale aj riziká. Terapia, ktorá bude najideálnejšia pre vás, nemusí byť ideálnou voľbou pre vašu známu, či inú ženu v podobnej situácii. Preto by rozhodnutie malo byť VAŠOU voľbou, samozrejme po konzultácii s lekárom. Ideálne je, aby ste mali o myómoch a ich spôsoboch liečby všetky potrebné a dostupné informácie.

V prípade, že sa rozhodnete pre hysterektómiu (odobratie celej maternice), musíte byť pripravená na všetky následky. Nielenže už nebudete môcť mať deti, ale podľa pacientok, ktoré ju podstúpili, by ste mali rátať aj s ďalšími komplikáciami. Patrí medzi ne inkontinencia (samovoľný únik moču), psychická nevyrovnanosť (po odstránení maternice sa už mnohé pacientky necítili plne ako ženy) a ďalšie.  Hysterektómiu kvôli myómom mnohí moderní odborníci odporúčajú žene podstúpiť až ako úplne krajné riešenie. Uvedomte si, že ak prídete o maternicu v 50-ke, ďalších 30 rokov bude žiť bez nej a ak budete mať po operácii problémy, znášate ich po celý zvyšok života. Odstránenie maternice sa už nedá zobrať späť. Avšak medikamentózna liečba alebo myomektómia vám stále dávajú šancu zmeniť prístup k liečbe podľa situácie, ktorá nastane.

Do rozhodovania o liečbe vstupuje mnoho faktorov a aspektov. Medzi inými je to psychická záťaž zo straty maternice, strata možnosti mať ďalšie deti, či dokonca aj finančný aspekt terapie. Iba vy viete  správnu odpoveď, keďže poznáte svoje hodnoty, priority a plány do budúcna. S rozhodnutím, ktoré urobíte spolu s lekárom, musíte byť na sto percent stotožnená. Rozhodnutie nebude ľahké a nedá sa vopred povedať, ktoré je to najlepšie pre vás [1]. Takéto dilemy sa niekedy označujú aj ako tzv. sivé polia. Neexistujú pravidlá, exaktné skúsenosti, presný postup, ktorý by sme aplikovali pre všetkých. Ak je to možné, nechajte si čas na rozmyslenie, kým sa definitívne rozhodnete a porozprávajte sa o všetkom v prvom rade s vaším lekárom, prípadne s viacerými odborníkmi.

Je možné, že budete pri rozhovore s lekárom nervózna a neistá, keďže sa budete rozprávať o svojich myšlienkach a pocitoch. Aj lekár vám bude odporúčať liečbu, ktorá je vhodná pre vás a vašu životnú situáciu. Bude dobré, ak uprednostní dlhší rozhovor [2], pri ktorom vám vysvetlí všetky výhody a nevýhody konkrétnej liečby aj s prognózou do budúcna. Je možné, že si o ochorení a liečbe najprv sama doma pouvažujete a potom na stretnutie s lekárom prídete s viacerými otázkami a informáciami. Odporúčame vám si problematiku a terminológiu najprv trochu naštudovať, budete sa potom pri konverzácii cítiť istejšia, a tým skôr nájdete na svoje otázky správne odpovede.

Na záver by sme vás chceli upozorniť, nech sú na internete akékoľvek informácie, nemusia byť úplne aktuálne a pravidelne upravované. Tiež nemusia obsahovať napríklad vždy všetky možnosti a podrobnosti o liečbe. Zároveň aj informácie od iných žien na internete nemusia byť vhodným zdrojom informácií, nakoľko neviete, kto sa za daným nickom skrýva, či danej problematike rozumie alebo aké svojou radou či informáciou sleduje ciele. Práve preto je rozhovor s vaším lekárom na prvom mieste a všetko ostatné sú len pomôcky pre vašu orientáciu v problematike.

Ak stále neviete, ako sa dopracovať k správnemu a najlepšiemu rozhodnutiu pre vás, skúste nasledujúce kroky:

Ak vám váš lekár nevenuje dostatok času, máte pocit, že sa vám dostatočne nevenuje a nerozoberie s vami všetky možnosti liečby, prípadne vás tlačí len do operácie, tak pouvažujte o zmene lekára. Na našej stránke v časti „Odborná pomoc“ nájdete kontakty na lekárov s odborným prístupom k pacientkam. Pozrite si aj naše videá, ktoré sú dostupne na stránke. Obsahujú vyjadrenia odborníkov k liečbe myómov na Slovensku. Ak si stále nie ste istá a vaša zdravotná situácia neponáhľa, vráťte sa k prvému bodu a začnite od začiatku.

Veľa šťastia!

 

 

Zdroje:

Podkladom k článku sú vyjadrenia známej psychologičky v oblasti ľudského zdravia Deborah Lancastle. Je v BPS registri zdravotných psychológov a v BPS registri supervízorov aplikovanej praktickej psychológie. Jej hlavný výskum je orientovaný na psychologické aspekty  ženského reprodukčného zdravia a procesy vysvetľujúce pozitívny psychologický a psychický vývoj počas stresujúcich zážitkov v súvislosti so zdravím a adaptáciou po takýchto zážitkoch.

1 O’Connor A M, Stacey D (2005) Should patient decision aids (PtDAs) be introduced in the health care system? Copenhagen, WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Network report; http://www.euro.who.int/Document/E87791.pdf

2 Elwyn, G., Edwards, A., Kinnersley, P., & Grol, P. (2000). Shared decision making and the concept of equipoise: the competences of involving patients in health care choices. British Journal of General Practice, 50, 892-897.

Späť