Pravidlá fóra - Myom

Pravidlá diskusného fóra

Cieľom pravidiel nie je cenzurovať, ale zachovať diskusii informačnú hodnotu. Prosím, aby ste si nezamieňali diskusné fórum s poradňou. Cieľom fóra je, aby si v rámci neho návštevníčky vymieňali svoje skúsenosti a informácie medzi sebou. Budeme samozrejme radi, ak sa v rámci diskusného fóra budú vyjadrovať a prezentovať aj odborníci, informácie na ňom zverejňované však nie sú garantované a nemusia byť odborne podložené. Za ich obsah vždy zodpovedá príslušný autor a nie prevádzkovateľ stránky myom.sk.

Základné pravidlá a podmienky

Prevádzkovateľom portálu myom.sk a diskusného fóra je spoločnosť Richter Gedeon, alebo agentúra nimi určená, ďalej len prevádzkovateľ.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať tieto pravidlá podľa potreby.
 • Prevádzkovateľ odporúča užívateľom oboznámiť sa vždy s aktualizovaným znením týchto pravidiel tak, aby ich svojimi príspevkami neporušovali.
 • Používaním diskusného fóra vyjadrujete súhlas s nižšie uvedenými pravidlami.
 • Používaním a prispievaním do diskusného fóra prevádzkovateľa dávate prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie, spravovanie a používanie Vašich príspevkov. Príspevkom do fóra je text a aj diela (napr. fotografie, obrázky, kresby), ktoré prispievateľ zverejňuje spolu s textom. Zverejnenie ani vymazanie príspevkov nie je vymožiteľné.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity na fórach vytváraných používateľmi. Keďže nám však záleží na tom, aby bola diskusia na fóre miestom inteligentnej diskusie, preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do diskusie – viď. časť Pravidlá správneho používania a spravovania fóra.

Do diskusného fóra je zakázané pridávať príspevky a obrázky, ktoré:

 • obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám;
 • podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobenie skupín obyvateľstva;
 • podnecujú k rasovej, národnostnej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti;
 • otvorene alebo skrytou formou propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
 • obsahujú príspevky s erotickým obsahom;
 • propagujú produkty, navádzajú na kúpu alebo predaj;
 • otvorene alebo skrytou formou poskytujú reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe ako aj akýmkoľvek výrobkom;
 • obsahujú osobné údaje o iných osobách,
 • propagujú lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
 • šíria ohováračské, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom;
 • akýmkoľvek iným spôsobom porušujú zákony Slovenskej republiky;
 • opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty;
 • vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky;
 • svojim obsahom môžu úmyselne, či neúmyselne spôsobiť akúkoľvek ujmu tretím osobám (napr. nie je dovolené debatovať a navádzať a nahovárať iné osoby, ohovárať iné osoby, udávať nepravdivé a zavádzajúce informácie, ponúkať tzv. super dobré rady cez mail a pod.)

Pravidlá správneho používania a spravovania fóra:

 • Témy, ktoré založíte pomenúvajte, čo najpresnejšie, so zrozumiteľným názvom obsahujúcim Vašu hlavnú otázku či problém. Témy s názvom ako „pomooooc!!!“, „kuknite sem“, NAZVY S KAPITALKAMI a podobne budú premenované, alebo zmazané.
 • Prezývka užívateľa nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy a nesmie urážať ostatných diskutujúcich. Príspevky s takouto prezývkou budú zmazané.
 • Ak téma nebude zaradená vo vhodnej kategórii, môže byť presunutá do inej kategórie alebo bez upozornenia zmazaná.
 • Prosím reagujte na otázku daného problému, rešpektujte že návštevníci hľadajú v diskusných témach odpovede na otázky a nie archív súkromných správ, prípadne chat.
 • Buďte ohľaduplný, nepoužívajte sarkazmy, ktoré si návštevníci môžu zle vyložiť. Vyvarujte sa urážania, provokovania alebo napádania iných osôb na fóre, bez ohľadu na to, čo si o danej osobe myslíte.
 • Nezapájate sa do hádok. Ak priamo Vás, alebo niekoho iného niekto uráža, oznámte to prosím administrátorom (bližšie info na podstránke Technická podpora). Administrátori urobia adekvátne opatrenia proti danému jednotlivcovi.
 • Porušovanie pravidiel vyústi do napomenutia, prípadne zmazania diskusných príspevkov, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami. Opakované porušovanie pravidiel môže mať za následok zablokovanie možnosti prispievať do fóra.
 • Ak sa domnievate, že niektorý z uverejnených príspevkov porušuje pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť prostredníctvom emailu administrátorovi fóra (bližšie info na podstránke Technická podpora).
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do obsahu jednotlivých príspevkov ako aj zmazať príspevky.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá, alebo na základe predchádzajúcich príspevkov je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.
 • Prevádzkovateľ môže pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade prispievateľov, ktorí priamo neporušujú pravidlá, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.

V prípade obzvlášť závažného konania a opakovaného uverejňovania nevhodných príspevkov, ktoré hrubo porušujú etické princípy a pravidlá stránky myom.sk tým istým diskutérom, môže administrátor diskusného fóra stránky myom.sk pristúpiť aj k nasledovným krokom:

 • Ak je príslušný diskutér registrovaný na stránke myom.sk, tak mu na jeho registračný email zasielame písomné upozornenie na porušovanie etických princípov a pravidiel stránky myom.sk.
 • Ak ani na základe týchto upozornení nedôjde k náprave konania porušujúceho etické princípy a pravidlá stránky myom.sk, môže prevádzkovateľ portálu myom.sk pristúpiť ku kontaktovaniu poskytovateľa internetového pripojenia príslušného nekorektného diskutéra a požiadať ho o vykonanie krokov, ktoré povedú k eliminácii takéhoto konania.
 • V obzvlášť závažných prípadoch sa môže prevádzkovateľ stránky myom.sk po predchádzajúcej komunikácii s poskytovateľom internetového pripojenia obrátiť v danej veci priamo na orgány činné v trestnom konaní a požiadať ich o začatie konania.

Ako zmazať príspevok, tému alebo užívateľské konto

Zmazať príspevok môžete tak, že svoj vlastný príspevok označíte cez funkciu „Upozorniť na škodlivý príspevok“. Rovnako môžete nahlásiť tému, označením prvého príspevku.

Užívatelia majú tiež možnosť kontaktovať administrátora prostredníctvom emailu (bližšie info na podstránke Technická podpora). V žiadosti o zmazanie príspevku či témy treba administrátorovi poskytnúť priamu url adresu na danú tému, čas príspevku a prezývku.

Pre zrušenie konta registrovaného užívateľa stačí, ak svoju žiadosť zašlete na email administrátora fóra. V žiadosti treba uviesť konto, ktoré chcete zrušiť a administrátor Vám následne konto zruší.

Upozornenie!

Administrátor nie je povinný zmazať hodnotný príspevok alebo tému, ktorá žiadnym spôsobom neporušuje pravidlá fóra.

Zmena prezývky

Zmeniť prezývku na požiadanie nie je možné, kvôli konzistentnosti diskusného fóra.