Diagnostické metódy - ultrazvuk, hysteroskopia a laparoskopia - Myom

Diagnostické metódy – ultrazvuk, hysteroskopia a laparoskopia

Ultrazvuk

Ultrazvukové vyšetrenie, nazývané tiež sonografia, je moderná neinvazívna a bezbolestná diagnostická metóda, ktorá využíva fyzikálne vlastnosti ultrazvuku. Je bezpečná a môže sa často opakovať. Nemá vedľajšie účinky, a preto nepredstavuje pre pacientku žiadne riziko.

V našom prípade slúži na zobrazenie maternice a prípadných myómov. Lekár zisťuje počet myómov, ich veľkosť, umiestnenie. Okrem toho si môže zobraziť aj jednotlivé štruktúry steny maternice, patologické zmeny alebo lézie. Ultrazvuk sa vykonáva najčastejšie cez pošvu ženy intravaginálnou sondou alebo cez brucho, záleží od umiestnenia myómov. Vyšetrenie trvá obvykle 5 minút a nevyžaduje špeciálnu prípravu.

Ultrazvukové vyšetrenie je zvyčajne pre stanovenie diagnózy myómov maternice postačujúce a ďalšie vyšetrenia nie sú potrebné.Ak predsa len nie, lekár má k dispozícii aj hysteroskopiu a laparoskopiu prípadne MRI.

Ultrazvuková snímka myómov

Ultrazvuková snímka myómov

Hysteroskopia maternice

Hysteroskopia ako diagnostická metóda je miniinvazívna zobrazovacia technika, ktorá sa používa na vyšetrenie dutiny maternice zvnútra pomocou optických inštrumentov a kamery. Špeciálny optický prístroj – endoskop sa zavedie cez vagínu a krčok maternice do samotnej dutiny maternice.Vizualizácia kanála krčka maternice a predovšetkým dutiny maternice umožňuje lekárovi podrobnejšie zobraziť sliznicu a svalovinu maternice, a tým objaviť aj myóm, ktorý na ultrazvuku nebol dobre viditeľný.  Vyšetrenie sa vykonáva najmä v prípade výskytu podslizničných myómov, ktoré vyrastajú dovnútra do dutiny maternice.

Diagnostická hysteroskopia sa za určitých podmienok môže vykonávať aj bez anestézie, inak sa vykonáva v celkovej anestézii. Počas samotného zákroku sa mierne rozšíri kanál krčka maternice, cez ktorý sa zasunie optika hysteroskopu do dutiny maternice. Optika hysteroskopu je napojená na kameru a monitor. Lekár na monitore vidí stav v kanáli krčka maternice a v dutine maternice.

Okrem toho, že hysteroskopia slúži na diagnostiku, rovnako často je využívaná aj ako operačná metóda. Preto je možné, že myóm je hysteroskopiou súčasne diagnostikovaný, aj operačne riešený. Aj preto sa nevykonáva v ambulancii gynekológa prvého kontaktu.

Hlavnou výhodou hysteroskopie je možnosť detailného zobrazenia kanálu krčka maternice a predovšetkým dutiny maternice. Tým sa jednoznačne diagnostikujú myómy, ktoré nebolo možné zistiť neinvazívnymi metódami (napr. ultrazvukom alebo palpačným vyšetrením).Po hysteroskopii je rekonvalescencia pacientky veľmi rýchla a väčšinou sa vykonáva v rámci jednodňovej chirurgie.

hysteroskopia

Ako prebieha hysteroskopia

Laparoskopia

Laparoskopia patrí k často využívaným diagnostickým a operačným metódam v gynekológii. Počas laparoskopie sa endoskop (špeciálny optický prístroj) sa zavedie do brušnej dutiny, a tým lekárovi umožňuje podrobnejšie zobraziť a preskúmať  stav maternice z vonkajšej strany a vaječníkov.

Laparoskopia sa vykonáva v celkovej anestézii. Cez malý, približne 1 cm dlhý rez v dolnej časti brucha (pod pupkom), sa zavedie do dutiny brušnej optika, ktorá je napojená na kameru a monitor. Lekár na monitore vidí stav myómov, ktoré sú umiestnené z vonkajšej strany maternice alebo na vaječníkoch. Najmä pri operácii (nie pri diagnostike) sa podľa potreby vykonávajú ešte jeden až dva ďalšie pomocné rezy (asi 1 cm dlhé), cez ktoré sa do dutiny brušnej zavádzajú potrebné laparoskopické operačné nástroje.

laparoskopia

Ako prebieha laparoskoia