Liečba myómov na maternici - Myom

Liečba myómov na maternici

Ak vám už boli myómy diagnostikované, nepanikárte. V prípade potreby liečby máte niekoľko možností. O všetkých alternatívach by vás mal informovať váš gynekológ a po dohode s vami sa spoločne dohodnete na ďalšom postupe. Ak vám nie je niečo jasné, pýtajte sa na podrobnosti alebo iné možnosti. Vy rozhodujete o svojom tele a zdraví.

Ak sú myómy malé a nespôsobujú vám žiadne nepríjemné ťažkosti, tak vás bude lekár len pravidelne sledovať. V určitých časových intervaloch budete chodiť na ultrazvukové vyšetrenie, vďaka ktorým lekár zistí, ako sa myóm správa. Zväčšuje sa alebo sa zmenšuje, zistí prípadný výskyt ďalších myómov a podobne. Aj pacientka sama môžete sledovať svoju menštruáciu, či je v norme, a či nemá bolesti alebo časté močenie.

Ak sa vám objavia subjektívne ťažkosti spojené s myómami, medzi ktoré napríklad patrí silné a dlhé krvácanie, bolesti pri menštruácii alebo v podbrušku, či problémy s močením, návštevu gynekológa neodkladajte. To isté platí v prípade, ak vám zistia  chudokrvnosť (anémiu). Príčinou ochorenia môže byť myóm, a preto je vaša návšteva lekára mimo pravidelných vyšetrení žiaduca.

Možnosti liečby

Gynekológ by mal ku každej svojej pacientke pristupovať veľmi individuálne a podľa toho zvoliť najvhodnejšiu liečbu. Jeho rozhodnutie závisí od niekoľkých faktorov:

 • Aký je vek pacientky?
 • Plánuje mať ešte deti?
 • Aký má vek a ako ďaleko má ešte do menopauzy?
 • Má príznaky myómov? Aká je ich závažnosť a frekvencia?
 • Koľko myómov má, aké sú veľké a kde sú umiestnené?
 • Ako rýchlo myómy rastú?
 • Praje si žena vyhnúť sa operácii?
 • Ak súhlasí s operáciou, kedy je pre ňu vhodná doba a ako sa bude žena do operácie liečiť, aby menej trpela?
 • V akom psychickom rozpoložení je pacientka?
 • Želá si pacientka zachovať maternicu?

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že myómy liečime farmakologickou, chirurgickou liečbou a embolizáciou maternicovej tepny.

Správne rozhodnutie pred liečbou je aj na vás!

Keď vám diagnostikujú maternicové myómy, začne vám hlavou víriť jediná myšlienka. Čo teraz s tým? Ako sa to dá liečiť? Je to veľmi chúlostivá otázka a odpoveď na ňu je ešte zložitejšia. Každá z liečebných metód má svoje výhody, ale aj riziká. Terapia, ktorá bude najideálnejšia pre vás, nemusí byť ideálnou voľbou pre vašu známu, či inú ženu v podobnej situácii. Preto by rozhodnutie malo byť VAŠOU voľbou, samozrejme po konzultácii s lekárom. Ideálne je, aby ste mali o myómoch a ich spôsoboch liečby všetky potrebné a dostupné informácie.

V prípade, že sa rozhodnete pre hysterektómiu (odobratie celej maternice), musíte byť pripravená na všetky následky. Nielenže už nebudete môcť mať deti, ale podľa pacientok, ktoré ju podstúpili, by ste mali rátať aj s ďalšími komplikáciami. Patrí medzi ne inkontinencia (samovoľný únik moču), psychická nevyrovnanosť (po odstránení maternice sa už mnohé pacientky necítili plne ako ženy) a ďalšie.  Hysterektómia kvôli myómom je mnohými  modernými odborníkmi odporúčaná žene podstúpiť až ako úplne krajné riešenie. Uvedomte si, že ak prídete o maternicu v 50-ke, ďalších 30 rokov bude žiť bez nej a ak budete mať po operácii problémy, znášate ich po celý zvyšok života. Odstránenie maternice sa už nedá zobrať späť. Avšak medikamentózna liečba alebo myomektómia vám stále dávajú šancu zmeniť prístup k liečbe podľa situácie, ktorá nastane.

Poradte sa s gynekológom

Do rozhodovania o liečbe vstupuje mnoho faktorov a aspektov. Medzi inými je to psychická záťaž zo straty maternice, strata možnosti mať ďalšie deti, či dokonca aj finančný aspekt terapie. Iba vy viete  správnu odpoveď, keďže poznáte svoje hodnoty, priority a plány do budúcna. S rozhodnutím, ktoré urobíte spolu s lekárom, musíte byť na sto percent stotožnená. Rozhodnutie nebude ľahké a nedá sa vopred povedať, ktoré je to najlepšie pre vás. Takéto dilemy sa niekedy označujú aj ako tzv. sivé polia. Neexistujú pravidlá, exaktné skúsenosti, presný postup, ktorý by sme aplikovali pre všetkých. Ak je to možné, nechajte si čas na rozmyslenie, kým sa definitívne rozhodnete a porozprávajte sa o všetkom v prvom rade s vaším lekárom, prípadne s viacerými odborníkmi.

Je možné, že budete pri rozhovore s lekárom nervózna a neistá, keďže sa budete rozprávať o svojich myšlienkach a pocitoch. Aj lekár vám bude odporúčať liečbu, ktorá je vhodná pre vás a vašu životnú situáciu. Bude dobré, ak uprednostní dlhší rozhovor, pri ktorom vám vysvetlí všetky výhody a nevýhody konkrétnej liečby aj s prognózou do budúcna. Je možné, že si o ochorení a liečbe najprv sama doma pouvažujete a potom na stretnutie s lekárom prídete s viacerými otázkami a informáciami. Odporúčame vám si problematiku a terminológiu najprv trochu naštudovať, budete sa potom pri konverzácii cítiť istejšia, a tým skôr nájdete na svoje otázky správne odpovede.

Podrobnosti o liečbe

Na záver by sme vás chceli upozorniť, nech sú na internete akékoľvek informácie, nemusia byť úplne aktuálne a pravidelne upravované. Tiež nemusia obsahovať napríklad vždy všetky možnosti a podrobnosti o liečbe. Zároveň aj informácie od iných žien na internete nemusia byť vhodným zdrojom informácií, nakoľko neviete, kto sa za daným nickom skrýva, či danej problematike rozumie alebo aké svojou radou či informáciou sleduje ciele. Práve preto je rozhovor s vaším lekárom na prvom mieste a všetko ostatné sú len pomôcky pre vašu orientáciu v problematike.

Ak stále neviete, ako sa dopracovať k správnemu a najlepšiemu rozhodnutiu pre vás, skúste nasledujúce kroky:

 • Vyhľadajte si informácie o myómoch a ich liečbe v rámci rozhodovacích postupov, ak u vášho lekára existujú.
 • Porozprávajte sa so svojou rodinou a známymi o možnostiach liečby a ich dôsledkoch (dobrých aj zlých).
 • Napíšte si na papier svoje myšlienky a otázky, ktoré sa neskôr opýtate svojho lekára.
 • Informujte sa u svojho lekára o všetkých spôsoboch terapie, vrátane tých najnovších. Majte na pamäti ich účinnosť a riziká.
 • Vypočujte si dôkladne svojho lekára a jeho názory a spoločne nájdite riešenie.

Ak vám váš lekár nevenuje dostatok času, máte pocit, že sa vám dostatočne nevenuje a nerozoberie s vami všetky možnosti liečby, prípadne vás tlačí len do operácie, tak pouvažujte o zmene lekára. Na našej stránke v časti „Odborná pomoc“ nájdete kontakty na lekárov s odborným prístupom k pacientkam. Pozrite si aj naše videá, ktoré sú dostupne na stránke. Obsahujú vyjadrenia odborníkov k liečbe myómov na Slovensku. Ak si stále nie ste istá a vaša zdravotná situácia neponáhľa, vráťte sa k prvému bodu a začnite od začiatku.

Otázky pred rozhodnutím o liečbe

Pri určení správneho spôsobu liečby by s vami váš gynekológ mal prebrať všetky možnosti. Pri rozhodovaní sa neunáhlite a všetko do detailov premyslite. Zvážte, aké rozhodnutie bude pre vás najlepšie.

Pri rozhodovaní vám pomôžu odpovede na nasledovné otázky:

 • Ako rýchlo sa po liečbe zbavím ťažkostí, ktoré mi myómy spôsobujú?
 • Stačí mi aj farmakologická liečba?
 • Čo získam farmakologickou liečbou?
 • Je hormonálna antikoncepcia alebo gestagénna hormonálna liečba rozumným riešením?
 • Ako dlho pretrvá účinok zvolenej liečby?
 • Je možné farmakologickou liečbou preklenúť obdobie do menopauzy, keď už mi myómy nebudú rásť a začnú sa samé zmenšovať?
 • Aké nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri farmakologickej liečbe?
 • Aké účinky bude mať farmakologická alebo chirurgická liečba na moju sexualitu a libido?
 • Sú potrebné antikoncepčné opatrenia počas liečby?
 • Chcem sa vyhnúť chirurgickej liečbe?
 • Chcem chirurgickú liečbu v súčasnej situácii a v tomto momente? Môžem si nechať nejaký čas na rozmyslenie pred operáciou? Môžem ísť na operáciu neskôr?
 • Ako dlho potrebujem čakať na operáciu a chcem sa predtým zbaviť ťažkostí medikamentóznou liečbou?
 • Budem môcť mať po liečbe ešte deti?
 • Skutočne mi musia odstrániť celú maternicu, nestačí odstrániť len samotný myóm?
 • Nebude mi prekážať, ak budem po operácii v menopauze? Aké negatívne príznaky má menopauza?
 • Ako ma pripravia na operáciu, ak mám anémiu? Musia mi nevyhnutne dávať transfúziu krvi alebo je aj iná možnosť, ako upraviť môj krvný obraz?