Farmakologická liečba myómov, hysterektómia, myomektómia

Farmakologická a chirurgická liečba, hysterektómia, myomektómia

Farmakologická liečba myómov

Medikamentózna alebo aj farmakologická liečba prebieha neinvazívnou formou v podobe podávania liekov s cieľom zmierniť alebo odstrániť príznaky ochorenia, zastaviť rast myómu alebo aj zmenšiť jeho veľkosť.  Okrem neinvazívnosti je najväčšou výhodou medikamentóznej liečby zachovanie maternice a plodnosti u pacientky trpiacej na myómy (pri zanedbaní liečby je v najhoršom prípade potrebná hysterektómia). Farmakologickú liečbu gynekológ volí na základe závažnosti ťažkostí pacientky a cieľa, ktorý lekár spolu s pacientkou od liečby očakávajú.

Selektívny modulátor progesterónových receptorov (SPRM)

Zatiaľ je k dispozícii jediný SPRM , ktorý je určený na liečbu symptómov myómov maternice. Nie je to klasická hormonálna liečba, ale ide o účinnú liečbu, ktorá je ako jediná určená aj na dlhodobú liečbu myómov. Aké sú jej ďalšie výhody?

 • Užíva sa vo forme tabliet,
 • môže sa užívať v opakovaných trojmesačných cykloch,
 • dochádza k ústupu ťažkostí spôsobených myómami,
 • prichádza k zastaveniu rastu a k zmenšeniu myómov a zmenšenie pretrváva aj po liečbe,
 • vďaka tejto liečbe sa môže pacientka vyhnúť operácii úplne, alebo sa jej stav natoľkozlepší, že sa na operáciu volí menej invazívny prístup.

Celkovo dochádza k rýchlemu ústupu nepríjemných symptómov spojených s myómami a ženy môžu žiť normálny život. Rýchlejšie sa zastaví nadmerné menštruačné krvácanie ako pri iných skupinách liekov,ustupujú bolesti a anémia z nadmerného krvácania sa zlepší rýchlejšie ako len pri užívaní preparátov so železom.

Vedecké štúdie dokazujú, že pacientky mali počas tejto liečby významne menej nežiaducich účinkov, nedochádzalo k zásadným zmenám kostného metabolizmu a „kastračnému syndrómu“ (teplotné návaly a straty kostnej hmoty ako pri menopauze), ako tomu je pri liečbe analógmi gonadoliberínov. Počas liečby SPRM sa pacientke odporúča používať bariérovú antikoncepciu, pretože antikoncepčný účinok nie je dostatočne preukázaný. Zároveň vo väčšine prípadov dochádza k úplnému vynechaniu menštruačného krvácania alebo len k veľmi slabému krvácaniu či špineniu, čo však ženám s problematickým krvácaním vôbec neprekáža. Po ukončení liečby sa obnovuje menštruačný cyklus aj plodnosť ženy.

Analógy gonadoliberínov

Ide o injekčnú hormonálnu liečbu. Používa sa najmä ako doplnková liečba pred chirurgickým výkonom s cieľom vytvoriť dobré operačné podmienky a znížiť predoperačné straty krvi.Pod vplyvom analógov gonadoliberínov sa zmenšia myómy a u mnohých žien sa po istom čase podarí zastaviť aj nadmerné krvácanie. Po ukončení liečby myómy väčšinou znovu rýchlo narastú. Liečbu sprevádzajú aj významné nežiaduce účinky, súvisiace s mechanizmom účinku lieku, keďže sa u ženy liečbou vyvoláva stav predčasnej menopauzy. Pacientky sa potom stretávajú s teplotnými návalmi a pri dlhšie trvajúcej liečbe dochádza ku stratám kostnej hmoty. Súhrnne sa všetky tieto nežiaduce účinky niekedy označujú ako „kastračný syndróm“. Ich používanie je obmedzené na dobu maximálne 6 mesiacov.

Hormonálna antikoncepcia nie je určená na liečbu myómov, pretože ich nevie zmenšiť. Pôsobí skôr preventívne na ich vznik, keďže udržuje hladinu prirodzených hormónov na rovnakej hladine. Užíva sa vo forme tabliet, náplastí, vaginálnych krúžkov alebo vnútromaternicového systému s hormónom.

Gestagénna hormonálna liečba je založená na produktoch, ktoré obsahujú hormón patriaci medzi  gestagény (progesterón, dydrogesterón, noretisterón).Využívajú sa skôr na ovplyvnenie silného menštruačného krvácania, nie priamo na liečbu myómov. Zároveň sa nikdy nepreukázalo, že dokážu myómy zmenšiť.

Chirurgická liečba myómov (hysterektómia, myomektómia, embolizácia…)

Väčšina žien sa chirurgickej liečby (operácia maternice) obáva, a preto mnohé pacientky, aj pri silných a nepríjemných príznakoch, návštevu gynekológa odkladajú. Nie je to správny prístup, keďže pri neliečených myómoch sa zdeformuje celá maternica, kedy prichádza do úvahy len jediná, radikálna cesta – hysterektómia, teda odobratie celej maternice. Ak sa myómy podchytia dostatočne včas, dajú sa ľahko odstrániť menej invazívnymi operačnými technikami, pričom je zachovaná maternica aj plodnosť ženy. Je však dôležité, aby pacientka s operáciou súhlasila. Rozhodnutie o tom, ktorý operačný zákrok pacientke vykonať,závisí od lokalizácie, veľkosti a počtu myómov a priania ženy zachovať maternicu.

Myomektómia

Pri tomto chirurgickom zákroku sa pacientke odstraňuje len myóm zo steny maternice, pričom samotná maternica, ako symbol ženskosti, zostáva zachovaná. Myomektómia sa môže vykonať otvorenou (abdominálnou) chirurgickou cestou cez rez v dutine brušnej alebo laparoskopickou metódou tak, že sa celá operácia vykoná cez dva malé otvory v dutine brušnej. Myóm sa po oddelení od maternice cez otvory odstráni. Výhodou laparoskopickej myomektómie je kratšia rekonvalescencia ženy a rýchly návrat do normálneho života. Myóm, ktorý nebol myomektómiou odstránený, môže ďalej rásť.

Myomektómia - chirurgické odstránenie myómu

Myomektómia – chirurgické odstránenie myómu

Hysterektómia (chirurgické odstránenie maternice)

K úplnému odstráneniu maternice (hysterektómia), by mal lekár pristúpiť, až keď sú všetky ostatné možnosti liečby myómov pre pacientku z nejakých dôvodov vylúčené. Operačný zákrok sa môže vykonať buď cez rez v brušnej stene – abdominálna hysterektómia – alebo cez rez vo vaginálnej stene – vaginálna hysterektómia. Pacientka, ktorá sa rozhodne podstúpiť hysteroktómiu, musí byť napevno rozhodnutá, že odstránenie maternice je jediná cesta, ktorá jej zachráni dobré zdravie. Dôležité je, aby sa s touto skutočnosťou aj psychicky vyrovnala a vedela, že aj po niekoľkých rokoch bude vyrovnaná s tým, že už nemá maternicu. Od hysterektómie v súvislosti s myómami sa v posledných rokoch už ustupuje. Obzvlášť ženy, ktoré nemajú ďaleko do menopauzy a nemajú okrem myómov iný problém na maternici, môžu obdobie do menopauzy preklenúť vhodnou medikamentóznou liečbou a vyhnúť sa tak hysterektómii.

Hysterektómia - odstránenie maternice

Hysterektómia – odstránenie celej maternice

Fakty o hysterektómii

 • Myómy maternice sú najčastejšou indikáciou hysterektómie1.
 • Miera úmrtnosti po hysterektómii je 0,02 – 0,17 %, čo v celých číslach predstavuje 2- 17 úmrtí na 10 000 hysterektomovaných žien1. Oficiálne štatistiky z Nemecka uvádzajú 28 úmrtí (0,027%) zo 103 232 hysterektómií v r. 20122, 21 úmrtí (0,0075%) z 278 084 hysterektómií a myomektómií vo Francúzsku 2009 – 20163.
 • Národné centrum zdravotníckych informácií Slovenskej republiky uvádza 12 úmrtí hysterektomovaných žien v rokoch 2009-20174.
 • Riziko komplikácií hysterektómie v priebehu operácie alebo po nej sa pohybuje v rozsahu 5 – 8 %. Zaraďujeme sem napríklad poranenie ciev a priľahlých orgánov, pooperačné krvácanie a vznik krvných zrazenín, zápal až hnisanie rany, porušenie celistvosti močových orgánov (mnohé komplikácie si vyžiadajú ďalšiu operáciu).
 • Aj vďaka používaniu tabletovej liečby určenej na liečbu myómov od roku 2012 počet hysterektómií klesol z 8237 v roku 2009 na 6691 v roku 20174, pričom populácia žien v rokoch 2012 – 2017 vo veku 35 – 50 rokov rástla5. Keďže myómy sú len dočasným ochorením a po menopauze spontánne zanikajú a navyše ide o nezhubný nádor, ktorý sa nezvrháva na zhubný je možné hysterektómiu nahradiť konzervatívnou liečbou. Aj najlepší operatér môže pri operácii urobiť chybu.
 • Vzhľadom na očakávanú dĺžku života žien v SR (80,2 rokov5 ) si mnohé ženy neuvedomujú, že bez maternice budú musieť žiť skoro polovicu svojho života. Zabúdajú, že maternica v tele ženy neplní len rozmnožovaciu funkciu.
 • S hysterektómiou môžu byť spojené mnohé riziká a nepríjemné pooperačné stavy – inkontinencia, problémy intímneho charakteru (bolesti pri styku, citlivosť…), predčasná menopauza, psychické problémy, časté až nutkavé močenie, rezanie pri močení, problémy so stolicou, rôzne druhy výtokov, či už s obsahom krvi alebo bez, ďalej návaly tepla, podráždenie, nervozita… celkové zníženie kvality života. Počet hysterektómií je na Slovensku vysoký. Často by postačila konzervatívna liečba myómov alebo myomektómia.
 • Okrem medicínskeho hľadiska, nie je hysterektómia veľmi pozitívne vnímaná pacientkami a mnohé ženy, ktoré hysterektómiu podstúpili, by si s odstupom času radšej maternicu zachovali.6

Ako bude konkrétna pacientka liečená závisí na zvážení všetkých možností liečby a komunikácii lekára s pacientkou.

Odkazy:
1.
Stewards EA; Uterine Fibroids. Lancet, 27 January 2001; 357(9252):293-8. 
2. DGGG 2015 www.dggg.de. 3. The national hospital-discharge summaries database system in France (PMSI). 4. Údaje z Národného centra zdravotníckych informácií SR. 5. Štatistický úrad SR. 6. Lumdsen 2010

 Embolizácia maternicovej tepny

Pred podstúpením embolizácie maternicovej tepny (uterinnej artérie) si musí byť žena vedomá, že po zákroku môže zostať neplodná. Avšak jej výhodou je, že maternica zostane zachovaná. Zákrok spočíva v tom, že do jednej z vetiev tepny, ktorá krvou zásobuje maternicu s myómom, sa pod röntgenom zavedie katéter (úzka hadička) a do tepny sa vstreknú želatínové guľôčky, ktoré spôsobia blokádu prietoku krvi do myómu. Počas nasledujúcich niekoľkých týždňov dochádza k odumretiu myómu a k jeho zmenšeniu.

Po zákroku má operovaná pacientka často bolesti a jej veľkou nevýhodou je, že po čase si myóm môže vytvoriť náhradné cievy pre krvné zásobenie a opätovne začať rásť. Možnou komplikáciou tejto metódy je, že môže dôjsť k upchatiu tepny, ktorá zásobuje vaječník.  Ten následne odumiera a u ženy prichádza k nástupu predčasnej menopauzy.

Nech si vyberiete akýkoľvek spôsob liečby alebo ich vzájomnú kombináciu, malo by to byť po dôslednom zvážení a po oboznámení sa so VŠETKÝMI možnosťami liečby. Liečbu so svojím gynekológom dôsledne rozdiskutujte a nechajte si čas na rozmyslenie, ak vám to váš zdravotný stav dovoľuje. Na záver sa budeme opäť opakovať. Ak sa u vás prejavia príznaky myómov s návštevou gynekológa neotáľajte, môže vám to zachrániť maternicu. Spísali sme pre vás aj zásadné otázky, na ktoré si musíte odpovedať, kým sa rozhodnete pre váš spôsob liečby.

embolizácia maternicovej tepny

Ako prebieha embolizácia maternicovej tepny