Diagnostika a liečba - Myom

Diagnostika a liečba

Ako vlastne prídete na to, že máte myóm? Máte dve možnosti. Buď váš menštruačný cyklus sprevádzajú nepríjemné symptómy, s ktorými sa zdôveríte gynekológovi a on na základe vyšetrenia zistí prítomnosť myómov alebo žiadne problémy nemáte a pri preventívnej prehliadke ich váš lekár objaví náhodne. Ako na to príde? Súčasťou každej preventívnej prehliadky by malo byť aj ultrazvukové vyšetrenie, na ktorom sa myómy s najväčšou pravdepodobnosťou ukážu. Potom je už postup ďalšej diagnostiky jasný.

Ďalšie užitočné linky:

Poraďte sa s gynekológom

V rozhovore (anamnéze) gynekológ s pacientkou zistí, či má nejaké subjektívne príznaky myómov a či sa v rodinnej anamnéze toto ochorenie nachádza. Pre lekára sú dôležité informácie, ktoré mu pacientka poskytne, najmä tie, ktoré sa týkajú súčasných a minulých ťažkostí alebo užívania nejakých liekov. Je dôležité spomenúť všetky medikamenty, ktoré užívate. Aj tie, čo máte predpísané od iného lekára a aj tie, ktoré užívate na základe vlastného rozhodnutia. Podstatné sú aj informácie o pokrvných príbuzných, napr. či matka, stará matka alebo sestra mali myómy. Potom nasleduje manuálne alebo palpačné vyšetrenie, ktorým lekár určuje umiestnenie myómov. Nález väčšinou na 100 % potvrdí ultrazvukové vyšetrenie, ktoré slúži aj na to, aby sa určila veľkosť myómu.

Ak nie sú uvedené vyšetrenia postačujúce, pacientka je poslaná na ďalšie. Konkrétne ide o hysteroskopické alebo laparoskopické vyšetrenie. V zriedkavých prípadoch môže vyšetrenie pred stanovením konečnej diagnózy doplniť aj vyšetrenie komputerovou tomografiou (CT), prípadne magnetickou rezonanciou (MRI).