Rizikové faktory a prevencia myómov - Myom

Rizikové faktory a prevencia myómov

Prečo vlastne vznikajú myómy a sú nejaké rizikové faktory, ktoré ich spôsobujú? Môžeme niečo urobiť pre to, aby sa nám myóm na maternici nevytvoril? Tieto, ako aj ďalšie otázky, trápia nejednu ženu, takže poďme na odpovede postupne.

Myómy môžu vzniknúť ako u 19-ročnej mladej ženy, tak aj u 49-ročnej zrelej ženy tesne pre menopauzou. Je však dokázané, že približne vo veku 30 – 50 rokov je výskyt myómov u žien najčastejší a tiež, že myómy sa s nástupom klimaktéria (menopauzy) samé zmenšujú, až zanikajú.

Je dôležité uvedomiť si dva dôležité fakty:

  1. Prečo vznikajú myómy nevieme. Vieme však, že ich rast stimulujú hormóny, predovšetkým patriace medzi gestagény a estrogény t.j. prirodzený ženský hormón progesterón a prirodzený estrogén. Objav, že tieto hormóny stimulujú rast myómov viedol k vytvoreniu farmakologickej liečby, ktorá zabraňuje uplatneniu hormónu progesterónu pri raste myómov.
  2. Myómy sa po menopauze zmenšujú, a preto ich možno považovať za dočasné ochorenie. S ohľadom na tento fakt je potrebné pristupovať aj k liečbe. Mnohokrát stačí medikamentóznou liečbou, určenou na myómy, preklenúť obdobie do menopauzy a potom už žena nemá problémy.

V mladšom veku spôsobujú myómy ženám problémy najmä v súvislosti s tehotnosťou.  Vyšší vek by sme teda mohli určiť za prvý rizikový faktor. Ako druhý rizikový faktor spomeňme dedičnosť. Ak mala s myómami problémy vaša mama, sestra či iná blízka rodina, je u vás väčšia pravdepodobnosť vzniku myómov ako u ženy, ktorá túto rodinnú anamnézu nemá. Je dôležité, aby ste o tejto skutočnosti informovali aj svojho gynekológa. Medzi ďalšie rizikové faktory by sme mohli zaradiť obezitu, skorý nástup menštruácie, neskorý nástup menopauzy (poslednej menštruácie), nekontrolovaný vysoký krvný tlak a bezdetnosť. Uvedené faktory však vznik myómov ovplyvňujú menej ako vek a dedičnosť.

Prevencia myómov

Jednoznačná prevencia vzniku maternicových myómov zatiaľ nie je známa. Môžeme však urobiť niečo pre to, aby sme aspoň zredukovali rizikové faktory. Patria sem:

  • vyhýbanie sa obezite,
  • uprednostňovanie stravy bohatej na vitamín D,
  • primeraná fyzická aktivita,
  • tehotenstvo v primeranom veku, ak je to samozrejme možné.

Ostatné faktory ovplyvniť nevieme. Aj preto sú nesmierne dôležité pravidelné preventívne prehliadky u gynekológa, ktorý vie prítomnosť myómov vylúčiť ultrazvukovým vyšetrením. Ak ich lekár objaví včas, liečba môže byť menej náročná, neinvazívna a kratšia.