Myómy, plodnosť a tehotenstvo - Myom

Myómy, plodnosť a tehotenstvo

Vzhľadom na súčasný trend v spoločnosti, kedy ženy majú svoje prvé deti často až po 30 roku života, je otázka vplyvu myómov na plodnosť a graviditu viac ako aktuálna. Keďže jedným z hlavných rizikových faktorov vzniku myómov je vyšší vek, plánovať prvé dieťa po 35. roku života ženy je z tohto pohľadu riskantné. Je tiež pravda, že myómy sa môžu vyskytnúť aj u veľmi mladých žien, okolo 20. roku života. Preto si poďme povedať pár vecí o tom, ako myómy ovplyvňujú počatie a priebeh tehotenstva.

Neplodnosť

Ak je myóm umiestnený tak nešťastne, že uzatvorí ústie vajíčkovodov do dutiny maternice, žena sa automaticky stáva neplodnou. Nefunkčný vajíčkovod spôsobí, že dozreté vajíčko nemôže byť oplodnené. Čím skôr sa takýto myóm začne liečiť, tým skôr sa plodnosť ženy obnoví. V inom prípade môžu početné myómy brániť vytvoreniu kvalitnej sliznice maternice, a tým uhniezdeniu oplodneného vajíčka v maternici, čo takisto vedie k neplodnosti.

Potrat

Ak žena otehotnie a v tehotenstve sú je diagnostikované myómy, neodstraňujú sa. Musí byť však dôsledne sledovaná, keďže myómy môžu počas tehotenstva rásť oveľa rýchlejšie ako predtým. Je to spôsobené tým, že patria medzi tzv. hormonálne závislé nádory, čiže ich rast stimulujú okrem rastových hormónov najmä ženské pohlavné hormóny, predovšetkým progesterón a estrogén. Aj z tohto dôvodu môže pôvodne malý a neškodný myóm narobiť tehotnej žene veľa problémov. Ako prichádza k potratu? Malé početné myómy deformujú dutinu maternice, a tým znemožnia uhniezdenie zárodku v maternici. Ak sa tak stane, žena dieťatko potratí. K potratu dochádza počas prvého aj druhého trimestra.

Predčasný pôrod, cisársky rez

Zväčšené myómy môžu vyvolať predčasný pôrod alebo znemožniť pôrod prirodzenou cestou. Ak sú myómy umiestnené nízko a sú veľkých rozmerov, zasahujú do pôrodných ciest a môžu skomplikovať prirodzený pôrod. Z tohto dôvodu lekár často odporučí žene pôrod cisárskym rezom.Je dôležité, aby bol cisársky rez dostatočne včas indikovaný a prevedený, aby sa neohrozil život dieťatka a matky.

Kedy sa liečiť?

Ak žena plánuje deti, je žiaduce, aby problémy s myómami vyriešila ešte predtým, ako sa rozhodne otehotnieť. Tým sa budúca mamička ochráni pred vážnymi zdravotnými následkami a možnými komplikáciami pri otehotnení, ako aj samotnej gravidite. Môže využiť medikamentóznu liečbu a po nej sa žena pokúsi otehotnieť buď spontánne alebo pomocou umelého oplodnenia. Tiež je možné využiť postup predoperačnej medikamentóznej liečby a následnej operácie. Medikamentóznou liečbou dosiahneme, že maternica je pred operáciou v lepšej kondícii a prípadný chirurgický zákrok je menej invazívny a zvyšuje sa tak u ženy nádej, že po operácii bude jej plodnosť zachovaná. Ak sa prítomnosť myómov u ženy zistí počas jej prebiehajúcej tehotnosti, chirurgické zákroky sa odložia až na popôrodné obdobie. Je dôležité, aby boli vykonané s istým časovým odstupom od skončenej tehotnosti a v dostatočnom predstihu pred ďalšou graviditou. Po odstránení myómov je však možné, že sa myómy vrátia, avšak ich liečba pred tehotenstvom je pre zdravý priebeh gravidity dôležitá.

Tehotenstvo s myómom