Aké druhy myómov poznáme? - Myom

Aké druhy myómov poznáme?

Pre stanovenie správnej liečby myómov je pre lekára dôležité určiť jeho veľkosť, jeho umiestnenie a pod. Myómy môžu dosahovať veľkosť od niekoľkých milimetrov až do viac ako 20 cm v priemere. Aj malý myóm, pokiaľ je nevhodne umiestnený, môže spôsobovať problémy. Neexistuje priama úmera medzi veľkosťou myómu a problémami, ktoré žene môže spôsobiť. Lekár na základe diagnostiky môže spolu s pacientkou určiť spôsob liečby. Prihliada pritom aj na ďalšie fakty, akými sú vek pacientky, túžba po potomstve a pod.

Podľa toho, kde sa myóm nachádza, rozlišujeme nasledujúce typy myómov:

  1. intramurálne myómy – sú najčastejšie, nachádzajú sa vo svalovine maternice. Intramurálne myómy môžu narásť a zasahovať do dutiny maternice a spôsobovať rovnaké problémy ako submukózne (podlsizničné) myómy.
  1. subserózne myómy – vyrastajú na vonkajšej strane maternice, smerom do brušnej dutiny. Subserózne myómy môžu spôsobiť útlak orgánov dutiny brušnej a byť príčinou častého močenia, bolestí v podbrušku alebo zápchy. Niekedy sa nachádzajú na stopke, vtedy ich nazývame stopkaté subserózne myómy. Stopkaté myómy môžu rotovať okolo svojej stopky a spôsobovať tak bolesti.
  1. submukózne (podslizničné) myómy – zasahujú do dutiny maternice, čiže vyrastajú z vnútornej strany steny maternice, pod jej sliznicou. Tieto myómy môžu už pri malej veľkosti privodiť veľké problémy, keďže často deformujú a zmenšujú dutinu maternice a spôsobujú nerovnomerný rast sliznice maternice a následné menštruačné problémy. Aj submukózne myómy môžu vyrastať na stopke, vtedy ich nazývame stopkaté submukózne myómy.

Myómy môžu rásť jednotlivo alebo v zoskupeniach. Väčšina z nich sa nachádza priamo na stene maternice, ale vo vzácnych prípadoch sa môžu vyskytnúť aj v oblasti krčka maternice a širokého väzu. Myóm sa objavuje asi až u 40 % žien vo veku 40-50 rokov.

druhy a typy myómov

Jednotlivé druhy myómov