Ako získať informácie o myómoch alebo iných ochoreniach - Myom

Ako získať informácie o myómoch alebo iných ochoreniach

Základným a prioritným zdrojom informácií o vašom zdravotnom stave je váš lekár. Často však nemá čas dlho a dopodrobna vysvetľovať všetko, čo s vaším ochorením súvisí. A niekedy ani my ženy nie sme schopné po vypočutí diagnózy úplne naplno vnímať, čo nám lekár hovorí. Veľa krát sa stáva, že opustíme ambulanciu a zabudneme všetko, na čo sme dovtedy prikyvovali. Stalo sa to aj vám? Lenže čo potom robiť? Kde nájsť relevantné informácie o ochorení a možnostiach liečby?

Nepresná a neúplná informácia

Nemalo by k tomu dochádzať, ale niekedy je informácia nepresná alebo neúplná. Prečo je tomu tak? Môže to byť spôsobené rôznymi príčinami, ale nie je cieľom tohto článku po nich pátrať. Na čo vás v ňom chceme upozorniť je, aby ste sa vždy dožadovali presných, úplných a relevantných informácií.

Lekári sa vzhľadom na vývoj medicíny musia ustavične vzdelávať. Stále prichádzajú výskumníci s novými liečebnými metódami, čo je pre pacienta dobrá vec. Je dôležité, aby lekár vedel s novými informáciami dobre narábať a dobre ich pacientke pretlmočiť. Ak si nie ste istá diagnózou alebo sa vám nepozdávajú liečebné metódy, ktoré vám navrhol váš gynekológ, dnes už nie je nijaká hanba opýtať sa na druhý či tretí názor iných odborníkov. Ak máte pocit, že nie ste s vaším gynekológom „na jednej vlne“, nájdite si iného.(prelink na lekárov)

Nedostatok informácií

Niektorým pacientom stačia základné informácie o chorobe a liečbe, ale správny prístup k ochoreniam je, aby ste sa snažili získať čo najviac relevantných informácií. Až keď budete dopodrobna poznať svoj zdravotný stav a možnosti jeho zlepšenia, vtedy sa budete vedieť správne rozhodnúť, akú metódu liečby zvoliť. Je dôležité, aby liečba vyhovovala vám, vy budete s jej výsledkami žiť ďalej.

Na našej stránke hovoríme o všetkých na Slovensku dostupných diagnostických metódach a liečebných postupoch v liečbe myómov maternice. Vieme, že každá žena, trpiaca príznakmi myómov maternice, má svoju životnú cestu a liečba, ktorú si zvolí, musí vyhovovať najmä jej.

Často sa na Slovensku stáva, že pacientka dostane oveľa viac informácií o hysterektómii ako o možnej liečbe myómov, v porovnaní s ďalšími, menej invazívnymi liečebnými metódami. Patria sem okrem myomektómie, embolizácie maternicových myómov, aj novšie neinvazívne nehormonálne možnosti farmakologickej liečby.

Keď je hysterektómia prezentovaná ako prvá (a často len jediná) možnosť liečby, nie je prekvapujúce, že ženy sa obávajú navštíviť svojich lekárov a podstúpiť liečbu myómov. Radšej trpia, pritom by im mohli práve novšie farmakologické liečebné postupy pomôcť. Žiadajte si informácie! Vykonanie hysterektómie len kvôli myómom maternice, bez vyskúšania iných neinvazívnych liečebných foriem, už nepatrí medzi súčasné trendy liečby.

Preskúmajte veci po svojom

Aj na internete sa však môžu objaviť rôznorodé, často až zavádzajúce informácie. Preto je dôležité všetko konzultovať s odborníkmi a vytvoriť si na veci svoj vlastný názor. Nakoniec vám tiež odporúčame, aby ste pri rozhodovaní  nechali čas na rozmyslenie a až potom sa finálne rozhodnite. (prelink na správne rozhodnutie)

Riešenie problému

Všetky ženy si zaslúžia prvotriedny prístup lekárov pri včasnej diagnostike myómov. Žiadna by kvôli svojim nepríjemným príznakom s menštruáciou nemala byť odmietnutá alebo zbavená maternice len kvôli tomu, aby sa ušetrilo na liečbe.

Apelujeme preto aj touto cestou na všetkých odborníkov, aby svojim pacientkam poskytovali presné, jasné a relevantné informácie o ich zdravotnom stave a možnostiach ich liečby. Je žiaduce, aby pacientky mali dostatok času sa rozhodnúť o správnom postupe. Je dôležité si uvedomiť, že informovanosť a dostupnosť informácií sa stali neoddeliteľnou súčasťou modernej zdravotnej starostlivosti na celom svete.

Späť